top of page

Moonlight  at  Ithilien

Ithilien har jeg kalt dette stedet rundt gården vår her i Biri Øverbygd. Gården ligger lunt til og nært store skogområder.   og her er den en elv som renner buktende igjennom  landskapet. Her er det veldig frodig - akkurat som området Ithilien som beskrives i Tolkiens verden - også her renner elven buktende igjennom landskapet.........
Ithilien betyr "The Land of the Moon" (Alvespråket av Tolkien).  

I have called this place around our farm here in Biri Øverbygd Ithilien. The farm is sheltered and close to large forest areas.   and mearby a river is meandering through the landscape. 
Ithilien means "The Land of the Moon".
 

 

 
Lykkelig er de som får bo på landsbygda i Norge !
Å få muligheten å se mange ville og tamme dyr er flott! 
Her på gården prøver vi å være selvforsynt og spiller på lag med naturen.  Har vi gammelnorsk spælsau og høner  i tillegg til frukt, bær og grønnsaker.
 
....og da Biri er ett av de beste stedene i Norge å holde bier ble det naturlig å nyte det....
Deilig honning blir det også!  

Nå hadde jeg med meg både Frieser,  Islandshest og Whippet på flyttelasset. hund og bier. 

Here it is wonderful to live, being human or animal! Having had many different animals I have put my love on Whippet, Papillon and Friesian horses......
... and since Biri is one of the best places in Norway to keep bees, it became natural to become a beekeeper.
 Delicious with honey!

bietegning.png
bottom of page