top of page

Moonlight  at  Ithilien

Ithilien har jeg kalt dette stedet rundt gården vår her i Biri Øverbygd. Gården ligger lunt til og nært store skogområder.   og her er den en elv som renner buktende igjennom  landskapet. Her er det veldig frodig - akkurat som området Ithilien som beskrives i Tolkiens verden - også her renner elven buktende igjennom landskapet.........
Ithilien betyr "The Land of the Moon" (Alvespråket av Tolkien).  

I have called this place around our farm here in Biri Øverbygd Ithilien. The farm is sheltered and close to large forest areas.   and mearby a river is meandering through the landscape. 
Ithilien means "The Land of the Moon".
 

 

Kennel Moonlight på Ithilien ble til etter flere år på gården min her i Oppland. Det er et perfekt sted for nesten alle slags dyr - også hunder!  Min kjærlighet til whippets ga et ønske om å ha en liten familie kennel.
Valpene våre vokser opp på gården som familiemedlemmer, og det er viktig å ha tid nok til å gi dem en god start i livet.  Vi tilbyr våre whippet eiere muligheten til å bruke gården vår når det trengs, for eksempel når du skal på ferie. 
Flott for de av oss som får møte favorittene våre igjen! Derfor er mengden kull få.
Kvalitet før kvantitet!

Kennel Moonlight at Ithilien came into being after several years at my farm here in Oppland. It is a perfect place for almost all kind of animals - also dogs!  My love for whippets produced a desire to have a small family kennel.
Our puppies grow up at the farm as a familymembers and it is important to have time enough to give them a good start in life.  We offer our whippet owners the opportunity to use our farm when needed, for example when going on holiday. Great for those of us who get to meet our favorites again! Therefore, the amount of coal is few.
Quality before quantity!


En Whippet er en ideell ledsager, som tilpasser seg meget godt i både hjemlige og sportslige omgivelser.  Den er vennlig, hengiven og stabil, og et utpreget flokkdyr. Den blir ofte beskrevet som "kjærlighet på 4 ben".
A Whippet is an ideal companion, which adapts very well in both domestic and sporting surroundings.  It is friendly, affectionate and stable, and a distinct herd animal. It is often described as "love on 4 legs".

bottom of page